Rendeletek

 

 

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter
14/2007.(III./14.) EÜM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

 

 

 

„A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását

a kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak az eszköz – rendelet mellékleteiben szereplő –

pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével vényen kell rendelnie.”

 

 

 

Az 1997 évi LXXXIII. törvény 21.§ 3 bekezdése kimondja:

 

 

Amennyiben a biztosított a gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzési díjához társadalombiztosítási támogatást vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tőle elvárható gondossággal eljárni, az eszközt rendeltetésszerűen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.