Vények kötelező elemei

Forrás: www.oep.hu

 

http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro_tamogatas/gyogyaszati_segedeszkozok/gyogaszati_segedeszkoz_ellatas.html#Melyek a v%C3%A9ny k%C3%B6telez%C5%91 tartalmi elemei?

 

 

 

 

Társadalombiztosítási támogatás csak az egészségbiztosító által az orvos rendelkezésére bocsátott vényen rendelt gyógyászati segédeszköz árához, kölcsönzéséhez vagy javítási díjához jár. A vényen szerepel az orvos neve, rendelőjének címe és telefonszáma. 

 

A szabályosan kitöltött vény alaki kellékei a következők: beteg neve, lakcíme, születési dátum, a rendelés dátuma, illetve, ha az orvos tb támogatással rendeli az eszközt, a beteg TAJ száma és a betegséget jelölő kódnak (ún. BNO), továbbá, szükség szerint az országkód, az E-nyomtatvány száma és a beteg külföldi biztosítási azonosító száma. Szerepelni kell a vényen a gyógyászati segédeszköz OEP közleményben közzétett, pontos megnevezésének, darabszámának, a rendelés időpontjának és jogcímének (közgyógyellátott beteg esetén a közgyógyigazolvány számának), valamint az egészségügyi szolgáltató 9 számjegyű ágazati azonosítójának, továbbá természetesen kell az orvosi pecsét és az orvos aláírása is. Szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, a szakorvosi javaslat keltét, és a szakorvosi naplósorszámot is fel kell tüntetni a vényen. 

 

Szakorvosi javaslatra abban az esetben rendelhető gyógyászati segédeszköz tb támogatással, ha a javaslatot adó szakorvos a rendelt eszköz vonatkozásában szakvizsgázott. 

 

A szakorvosi javaslatnak tartalmaznia kell:

a „szakorvosi javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz rendeléséhez” szöveget,
a szakorvosi javaslat keltét, időtartamát,
a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító naplósorszámot,
a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ-át, a betegsége BNO kódját,
a szakorvosi javaslatot adó orvos és munkahelyének azonosító adatait, megnevezését, kódját
a funkcionális csoport ISO kódját és megnevezését,
a javasolt gyógyászati segédeszköz szükséges mennyiségét a kihordási idő figyelembevételével és
az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát.

 

Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely kiemelt támogatással is rendelhető, a vényen mindkét jogcímet meg kell jelölni. A közgyógyellátási jogcímen rendelt gyógyászati segédeszköz esetében a vényen fel kell tüntetni a közgyógyellátási igazolvány számát, így amennyiben rendelkezik azzal, kérjük, minden esetben vigye magával.

 

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése esetén az elrendelt kölcsönzés időtartamát (max. 1 év) is fel kell tüntetni a vényen. 

 

Ha a tb támogatás feltétele az OEP ellenőrző főorvosának ellenjegyzése, akkor a vény érvényességének is feltétele, hogy azon szerepeljen az egészségbiztosítói ellenjegyzés.

 

Egy vényen csak egyféle – az adott funkcionális csoportba tartozó – gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetők, úgy, hogy ha az eszköz és tartozékai eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetők. 

 

Amennyiben a felsorolt adatok nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni. 

Szemüveglencse és szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 14. számú melléklete szerinti vényen rendelhető, fogtechnikai eszköz rendelése esetén a vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletében meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz”, illetve a „Munkalap a lemezes fogpótláshoz” elnevezésű nyomtatványt, és a vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.